Mid ka mid ah Shuraakada Deegaanka Weston

Raadi adeeg caafimaad oo deegaanka ah

Ka hel adeegyada NHS ee Bristol, North Somerset iyo South Gloucestershire.

Haddii aad hadda u baahan tahay caawimo, oo aadan hubin waxaad samaynayso

Tag 111.nhs.uk ama wac 111

Haddii aad rabto in aad adeegyo ka hesho meelo kale

Tag adeegga NHS.UK

Dambiyada nacaybka

SARI waxay siisaa taageero bilaash ah oo qarsoodi ah qof kasta oo dhibane u ah dembi nacayb. Haddi ay taasi ku salaysan tahay isir, caqiido, naafo, doojin galmo, aqoonsiga jinsiga, da'da, ama jinsiga. Wixii macluumaad dheeraad ah booqo boggooda internetka .