એક વેસ્ટન વિસ્તાર ભાગીદાર

વેસ્ટન, વર્લ અને વિલેજમાં અમારું વિઝન સ્વાસ્થ્યની અસમાનતાઓને ઘટાડવાનું અને આપણા સ્થાનિક લોકો માટે પરિણામો સુધારવાનું છે.

 

WW&V વસ્તી


ધ વેસ્ટન, વોરલ એન્ડ વિલેજીસની વસતીમાં આશરે 93,642 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. કુલ વસતીના 20 ટકા લોકો માનસિક સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ ધરાવે છે અને સૌથી વધુ વંચિત વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોનું આયુષ્ય સૌથી ઓછું વંચિત લોકોની તુલનામાં ઓછું હોય છે.


 

નવ સૌથી વંચિત વિસ્તારો વેસ્ટન-સુપર-મેરે વિસ્તારમાં છે

નીચે- સ્તરનાં સુપર આઉટપુટ વિસ્તારો

વેસ્ટન-સુપર-મેરે 5 લોઅર એલએસઓએ (લોઅર-લેયર સુપર આઉટપુટ એરિયાઝ) ધરાવે છે, જે ઇંગ્લેન્ડમાં સૌથી વધુ વંચિત 5 ટકા છે. નકશો દર્શાવે છે કે નવ સૌથી વધુ વંચિત વિસ્તારો વેસ્ટન-સુપર-મેર વિસ્તારમાં આવેલા છે. તે ટોચના 40 ટકા લોકોમાંનો એક છે, જે ઇંગ્લેન્ડમાં 11,695મા ક્રમે છે.

સેન્ટર ફોર એજિંગ બેટર ઇમેજિસ- પિક્ચર્સ પીટર કિન્ડરસ્લે
સેન્ટર ફોર એજિંગ બેટર ઇમેજિસ- પિક્ચર્સ પીટર કિન્ડરસ્લે
પીટર કિન્ડરસ્લે દ્વારા છબીઓ

આપણે આપણું વિઝન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરીશું?

આપણા સમુદાયોમાં જે પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ છે તેના પર નિર્માણ કરીને, એસેટ-આધારિત અભિગમનો ઉપયોગ કરીને આપણે સ્થાનિક શક્તિઓ, કૌશલ્યો, જ્ઞાન અને વ્યાવસાયિક કુશળતાને આગળ લાવી શકીશું. સામુદાયિક સેવાઓ, સંસાધનો, જૂથો અને પ્રવૃત્તિઓનો ઉપયોગ કરવો. આને કારણે અમે લોકોને સ્થાનિક અસ્કયામતો સાથે જોડી શકીશું અને ઘરની નજીક ટેકો પૂરો પાડી શકીશું, જ્યાં મોટા ભાગના લોકો આરામદાયક મહેસૂસ કરે છે.